transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvävehushållning i ekologisk växtodling kväveutlakning och lustgasemissioner

Författare och institution:
Maria Stenberg (-); Åsa Kasimir Klemedtsson (Institutionen för geovetenskaper); Leif Klemedtsson (Botaniska institutionen); Sofia Delin (-); Per Weslien (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Ekologiskt lantbruk Konferens "Att navigera i en ny tid" CUL SLU Uppsala, s. p 317
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Växtproduktion
Postens nummer:
113105
Posten skapad:
2010-02-19 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007