transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurse plant effects of two cushion plants, Silene acaulis and Diapensia lapponica, in subarctic alpine communities

Författare och institution:
Henrik Antonsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Robert G. Björk (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Ulf Molau (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
26th Oikos meeting, Lund, Sweden, 4-6 February 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Nyckelord:
facilitation; plant-to-plant interactions; Silene acaulis; species richness; stress
Postens nummer:
113092
Posten skapad:
2010-02-19 06:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007