transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samband mellan mat och sjukdom: att mäta samband.

Författare och institution:
Anna Winkvist (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Mat och Hälsa, s. 69-73
ISBN:
9177141768
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Livsmedelsverket
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
nutritionsepidemiologi
Postens nummer:
113078
Posten skapad:
2010-02-18 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007