transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Speech, language and cognition in preschool children with epilepsy

Författare och institution:
Gunilla Rejnö-Habte Selassie (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Gerd Viggedal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Margareta Jennische (-)
Publicerad i:
9th Nordic Meeting in Neuropsychology. On Speaking Terms with the Brain. Mechanisms and Disorders of Communication. Progamme and Abstract., s. 62
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
auditiv uppmärksamhet, barn, epilepsi, kognition, språkstörning, oralmotorik
Postens nummer:
113062
Posten skapad:
2010-02-18 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007