transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Film, hygien och flugor. Hälsovårdskampanjer i USA 1909-1915

Författare och institution:
Marina Dahlquist (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Under Ytan. Humanistdag-boken (Göteborgs universitet), ( 18 ) s. 63-69
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
hälsovårdskampanjer, informationsfilm, tidig film, film
Postens nummer:
113045
Posten skapad:
2010-02-18 16:05
Posten ändrad:
2010-02-18 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007