transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growth Hormone, Behaviour, and Brain Monoaminergic Activity In Rainbow Trout: Peripheral And Central Effects

Författare och institution:
Elisabeth Jönsson (Zoologiska institutionen); Viktoria Johansson (-); Svante Winberg (-); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
5th International Symposium on Fish Endocrinology. Castellon, Spain, September 5-9 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Nyckelord:
GH, rainbow trout, central nervous system, monamines, behaviour, swimming
Postens nummer:
113042
Posten skapad:
2010-02-18 15:56
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007