transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global versus Local. The Case of Pathé

Författare och institution:
Marina Dahlquist (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Film History, 10 ( 1 ) s. 29-38
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Pathé Frères, American Pathé, Amerikanisering, tidig film, film
Postens nummer:
113035
Posten skapad:
2010-02-18 15:42
Posten ändrad:
2010-02-18 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007