transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upplysning

Författare och institution:
Marina Dahlquist (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Film och andra rörliga bilder — en introduktion, s. 40-54
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
utbildningsfilm, informationsfilm, tidig film, film
Postens nummer:
113031
Posten skapad:
2010-02-18 15:36
Posten ändrad:
2010-02-18 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007