transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reproductive Aspects of Kattegat Cod (Gadus morhua). Implications for Stock Assessment and Management

Författare och institution:
Francesca Vitale (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
978-91-628-7534-3
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-06-05
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Sven Lovén Centrum för Marina Vetenskaper - Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskebäck. kl. 10:00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 7477
Postens nummer:
113000
Posten skapad:
2010-02-18 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007