transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Links between macroalgal mats fauna and sediment biogeochemistry

Författare och institution:
Anna Engelsen (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-89677-40-4
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-05-30
Lokal:
Hörsalen, Institutionen för Marin Ekologi, Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil. kl. 10:00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 7462
Postens nummer:
112990
Posten skapad:
2010-02-18 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007