transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grundlagen åter på agendan

Författare och institution:
Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sydsvenska Dagbladet,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
112967
Posten skapad:
2010-02-18 14:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007