transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Political Dimensions of the Norwegian-British-Swedish Expedition to Antarctica (NBSX) 1949-52

Författare och institution:
Lisbeth Lewander (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Proceedings of the 1st SCAR Workshop on the History of Antarctic Research i Berichte zur Polar- und Meeresforschung Alfred Wegener Institut fur Polarforschung, 560 ( 2007 ) s. 123-141
ISSN:
1618-3193
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
polarpolitik, polarhistoria
Postens nummer:
112951
Posten skapad:
2010-02-18 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007