transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating Predictability of Spatially and Temporally Variable Infauna

Författare och institution:
Katja Norén (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-89677-31-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Lokal:
Föreläsningssale på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 7059
Postens nummer:
112946
Posten skapad:
2010-02-18 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007