transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kartläggning av habitat för hornkoraller och medusahuvuden inom Sveriges territorialvatten och EEZ, preliminär rapport

Författare och institution:
Lisbeth G. Jonsson (Institutionen för marin ekologi); Tomas Lundälv (Institutionen för marin ekologi)
Antal sidor:
24
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
112935
Posten skapad:
2010-02-18 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007