transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stress as an evolutionary force - causes, consequences and adaptations to extrinsic and intrinsic stresses

Författare och institution:
Björn Källström (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
ISBN:
91-89677-28-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-11-24
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Föreläsningssalen, Tjärnö marinbiologiska laboratorium Strömstad kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 6944
Postens nummer:
112930
Posten skapad:
2010-02-18 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007