transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dynamic Modelling in Credit Risk

Författare och institution:
Alexander Herbertsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
ISSN:
1652-9715
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-05-09
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
11292
Posten skapad:
2006-01-19 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007