transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seagrass Meadows. Community Ecology and Habitat Dynamics

Författare och institution:
Martin Gullström (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-89677-23-4
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
7564-01-02
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Hörsalen vid Kristinebergs MarinaForskningsstation, Fiskebäckskil, kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 6812
Postens nummer:
112910
Posten skapad:
2010-02-18 11:39
Posten ändrad:
2013-01-29 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007