transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of benthic macrofauna on sediment biogeochemistry - the importance of bottom water oxygen concentrations

Författare och institution:
Karin Karlson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-10-28
Lokal:
Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskebäckskil
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 6613
Postens nummer:
112886
Posten skapad:
2010-02-18 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007