transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zooplankton - their role in the pelagic food web and in structuring the pelagic ecosystem

Författare och institution:
Kajsa Tönnesson (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-89677-13-7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-06-15
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Hörsalen vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskebäckskil, kl 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 6534
Postens nummer:
112876
Posten skapad:
2010-02-18 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007