transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new Method for Analysis of microarray Gene Expression Assays

Författare och institution:
Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2005:34
ISSN:
1652-9715
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-11-03
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
General Linear Model, Empirical Bayes, DNA Microarray, Quality control, Quality Assurance
Postens nummer:
11286
Posten skapad:
2006-01-19 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007