transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abundance, Association and Movement within Discrete Populations of Sperm Whales, PHYSETER MACROCEPHALUS

Författare och institution:
Erland Lettevall (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Datum för examination:
2003-06-06
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Hörsalen vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, Fiskebäckskil kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Ytterligare information:
ID 5863
Postens nummer:
112857
Posten skapad:
2010-02-18 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007