transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benthic and pelagic dinoflagellate stages: environmental settings, cyst viability, and molecular identification

Författare och institution:
Anna Godhe (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-10-18
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Föreläsningssalen Botan inst Carl Skottbergs gata 22B kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112841
Posten skapad:
2010-02-18 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007