transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To move or not to move? Zooplankton strategies for food encounter and predator avoidance

Författare och institution:
Josefin Titelman (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-05-31
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Kristinebergs marina forskningsstation Fiskebäckskil kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112836
Posten skapad:
2010-02-18 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007