transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fisheries biology of the whelk (Buccinum undatum): Population biology. estimation uncertainty and consequences of management alternatives

Författare och institution:
D. Valentinsson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-04-05
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Tjärnö marinbiologisk laboratorium Strmstad kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112813
Posten skapad:
2010-02-17 18:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007