transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How sensitive are estimates of inhibition of photosynthesis by UV-B radiation in arctiv phytoplankton for different biological and environmental factors?

Författare och institution:
Sten-Åke Wängberg (Botaniska institutionen); Kristin I. M. Andreasson (Botaniska institutionen); Kristine Garde (-); Kim Gustavson (-); Peter Henriksen (-); Thomas Reinthaler (-)
Publicerad i:
Abstraktsamling från ASLO summer meeting 19-24 juni Santiago de Compostella Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Polarforskning, UV-B
Postens nummer:
112790
Posten skapad:
2010-02-17 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007