transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ullhandskrabba – en art på frammarsch i Sverige.

Chinese Mitten crab advancing in Sweden.

Författare och institution:
Matz S. Berggren (Institutionen för marin ekologi); Kennet Lundin (-); Gunnar Aneer (-); Marcus Drotz (-); Olof Filipsson (-); Stefan Lundberg (-); Ted von Proschwitz (-); Jan-Erik Svensson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Fauna & Flora, 102 ( 3 ) s. 10-19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Etologi och beteendeekologi
Postens nummer:
112785
Posten skapad:
2010-02-17 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007