transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ny krabba funnen i Skagerrak

Författare och institution:
Matz S. Berggren (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Fauna & Flora, 103 ( 2 ) s. 20-22
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
112783
Posten skapad:
2010-02-17 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007