transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rödögd simkrabba Necora puber för första gången påträffad i Sverige

Författare och institution:
Matz S. Berggren (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Fauna & Flora, 102 ( 4 ) s. 30-33
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
112780
Posten skapad:
2010-02-17 15:26
Posten ändrad:
2010-02-17 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007