transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment processes in the flatfish PLEURONECTES PLATESSA (L.): larval supply, habitat selection and predator-prey interactions at settlement

Författare och institution:
Håkan Wennhage (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Datum för examination:
1999-04-16
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112754
Posten skapad:
2010-02-17 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007