transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudo spin valves based on L1_0 (111)-oriented FePt and FePtCu fixed layer with tilted anisotropy

Författare och institution:
C.-L. Zha (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Physics: Conference Series, 200 s. 052036 (4 pages)
ISSN:
1742-6596
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate a series of pseudo-spin-valve structures based on L10 (111)- oriented FePt and FePtCu with titled magnetocrystalline anisotropy. Highly ordered (111)- oriented L10 FePtCu with large anisotropy is achieved by optimizing the Cu content. Magnetoresistance (MR) up to 5% has been obtained by i) optimizing the ¯xed-layer growth using di®erent underlayers, ii) enhancing the interface spin polarization using thin CoFe at the Cu interfaces, and iii) adjusting the Cu spacer thickness. The substantial MR realized with tilted ¯xed layer magnetization is an important prerequisite for the realization of tilted polarizer Spin Torque Oscillators (STO) or Spin-Transfer Torque Magnetoresistive Random Access Memories (STT-MRAM).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elektronik
Nyckelord:
spinntronik, magnetism
Postens nummer:
112729
Posten skapad:
2010-02-17 13:45
Posten ändrad:
2012-01-03 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007