transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsorisker vid svetsning

Författare och institution:
Bengt Sjögren (-); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Svetsen, 65 ( 3 ) s. 64-66
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
112704
Posten skapad:
2010-02-17 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007