transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Faunal response to altered benthic vegetation structure in shallow coastal waters

Författare och institution:
Ingela Isaksson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Datum för examination:
1999-05-12
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112683
Posten skapad:
2010-02-17 11:29
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007