transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marine animal-sediment interactions: Effects of hypoxia and manganese on the benthic crustacean, Nephrops Norvegicus (L.)

Författare och institution:
Susanne P. Eriksson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Datum för examination:
1998-09-18
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112672
Posten skapad:
2010-02-17 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007