transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of modal layering by interaction between convection and

Författare och institution:
Johan Hogmalm (Institutionen för geovetenskaper); W.P. Meurer (-); Dick Claeson (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Doctoral thesis, Department of Earth Sciences , A128
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Modal layering, layerd intrusion, alkali-olivine gabbro
Postens nummer:
112670
Posten skapad:
2010-02-17 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007