transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Colour polymorphism in the two intertidal snails LITTORINA SAXATILIS and L. FABALIS - patterns and processes

Författare och institution:
Anette Ekendahl (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Datum för examination:
1997-06-02
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
112669
Posten skapad:
2010-02-17 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007