transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diffusion-driven decoupling of major and incompatible elements during

Författare och institution:
Johan Hogmalm (Institutionen för geovetenskaper); W.P. Meurer (-); Dick Claeson (-); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Doctoral thesis, Department of Earth Sciences A128, A128
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Layered intrusion, fractionation, Ulvön, Sweden
Postens nummer:
112666
Posten skapad:
2010-02-17 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007