transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment of domestic wastewater by aquaculture

Författare och institution:
Marie Adamsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Postens nummer:
112654
Posten skapad:
2010-02-17 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007