transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does marketisation encourage or discourage the use of deliberative strategies among teachers? Experiences from the Swedish public upper secondary school system.

Författare och institution:
Anders Fredriksson (Statsvetenskapliga institutionen); Hanna Kjellgren (-)
Publicerad i:
Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Association, 5-7 March, Trondheim.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
public education, teachers, deliberative democracy, marketisation
Postens nummer:
112623
Posten skapad:
2010-02-17 08:29
Posten ändrad:
2010-02-17 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007