transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the Thirteenth International Congress

Redaktör(er):
Dag Westerståhl (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Clark Glymour (-); Wei Wang (-)
ISBN:
1904987451
Antal sidor:
xi + 677
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
King's College Publications
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Proceedings of ICLPMS 13 (2007) in Beijing, containing most of the invited papers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
logic, methodology, philosophy of science
Postens nummer:
112604
Posten skapad:
2010-02-16 19:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007