transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An active continental margin as tectonic setting for the TIB - geochemical evidence from the Habo Volcanic Suite, southcentral Sweden

Författare och institution:
Karin Appelquist (Institutionen för geovetenskaper); Johan Hogmalm (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
The 28th Nordic Geological Winter Meeting, Abstract Volume s. 10
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Berggrundsgeologi och petrologi
Postens nummer:
112596
Posten skapad:
2010-02-16 17:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007