transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Number of unbounded Components in the Poisson-Boolean Model in H2

Författare och institution:
Johan Tykesson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-10-04
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Bernoulli percolation, Continuum percolation, Dependent percolation, Double phase transition, Hyperbolic disc, Poisson-Boolcan model
Postens nummer:
11258
Posten skapad:
2006-01-19 16:16
Posten ändrad:
2014-01-29 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007