transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Co-crsytallization of superantigen and immunoreceptors

Production and co-crystallization of immunoreceptors and superantigen

Författare och institution:
Karin Rödström (Institutionen för kemi); Maria Saline (Institutionen för kemi & Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Gerhard Fischer (Institutionen för kemi); Urszula Kosinska-Eriksson (Institutionen för kemi); Karin Lindkvist-Petersson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
The 13th annual conference of the Swedish Structural Biology Nework, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Strukturbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Immunologi
Postens nummer:
112557
Posten skapad:
2010-02-16 16:10
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007