transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local temperature climate is important for ozone concentration variation - a better predictor than elevation

Författare och institution:
Jenny Klingberg (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Kristin Piikki (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Per Erik Karlsson (-); G. Pihl Karlsson (-); Håkan Pleijel (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Quadrennial Ozone Symposium den 29 June – 5 July 2008, Tromsö, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
112555
Posten skapad:
2010-02-16 16:01
Posten ändrad:
2011-06-09 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007