transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two types of endosymbiotic bacteria in the enigmatic marine worm Xenoturbella.

Författare och institution:
Kasper Urup Kjeldsen (-); Matthias Obst (Zoologiska institutionen); Hiroaki Nakano (Institutionen för marin ekologi); Peter Funch (-); Andreas Schramm (-)
Publicerad i:
Applied and Environmental Microbiology, 76 ( 8 ) s. 2657-2662
ISSN:
1098-5336
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Two types of endosymbiotic bacteria were identified in the gastrodermis of the marine invertebrate Xenoturbella bocki (Xenoturbellida, Bilateria). While previously described Chlamydia-like endosymbionts were rare, Gammaproteobacteria distantly related to other endosymbionts and pathogens were abundant. The endosymbionts should be considered when interpreting the poorly understood ecology and evolution of Xenoturbella.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
112519
Posten skapad:
2010-02-16 14:37
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007