transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of diet mixing on the absorption of ingested organic carbon in marine copepods

Författare och institution:
Peter Thor (Institutionen för marin ekologi); Marja Koski (-); Kam Tang (-); Sigrun Jonasdottir (-)
Publicerad i:
Aquatic Sciences Meeting, Santiago de Compostela, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
112472
Posten skapad:
2010-02-16 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007