transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Disorder of tyrosine metabolism

Författare och institution:
A Chakrapani (-); Elisabeth Holme (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Inborn metabolic diseases. Diagnosis and treatment., s. 233-242
ISBN:
978-3-54028783-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer Medizin Verlag Heidelberg
Förlagsort:
Heidelberg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Nyckelord:
inborn error, metabolism, diagnosis, pediatric
Postens nummer:
112421
Posten skapad:
2010-02-16 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007