transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minorities and Mistrust: The Cushioning Impact of Social Contacts and Institutional Fairness

Författare och institution:
Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen); Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
QoG WORKING PAPER SERIES 2008:18,
ISSN:
ISSN 1653-8919
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
112316
Posten skapad:
2010-02-15 18:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007