transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The QoG Social Policy Dataset, version 4Nov08

Författare och institution:
Marcus Samanni (Statsvetenskapliga institutionen); Jan Teorell (Statsvetenskapliga institutionen); Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen); Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
112314
Posten skapad:
2010-02-15 18:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007