transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enzyme:substrate hydrogen bond shortening during the acylation phase of serine protease catalysis.

Författare och institution:
Krisztián Fodor (-); Veronika Harmat (-); Richard Neutze (Institutionen för kemi & Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik, Chalmers); László Szilágyi (-); László Gráf (-); Gergely Katona (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Biochemistry, 45 ( 7 ) s. 2114-21
ISSN:
0006-2960
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Atomic resolution (
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Strukturbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
Nyckelord:
Acylation, Animals, Astacoidea, Catalysis, Crystallography, X-Ray, Grasshoppers, Hydrogen Bonding, Insect Proteins, chemistry, Molecular Structure, Trypsin, chemistry
Postens nummer:
112303
Posten skapad:
2010-02-15 17:44
Posten ändrad:
2013-11-02 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007