transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det trovärdiga vittnet

Författare och institution:
Michael Azar (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Vittnet, 2005 s. 297-316
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Vittnet, Jesus, trovärdighet, kunskapsteori, Sokrates
Postens nummer:
112301
Posten skapad:
2010-02-15 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007